Skrim Hytteeierforening

SHF er en frivillig interesseorganisasjon for alle hytteeiere på Skrim. Det er nå ca. 700 hytter på Omholtfjell/Skrim. 

SHF ønsker å være et bindeledd mellom hytteeiere og grunneiere/Skrim Hytteservic (SHS). Vi vil at hytteeiere på Skrim skal trives, og jobber kontinuerlig med å tilrettelegge best mulig forhold på Skrim som familieaktiviteter/turer, nye løypetraseer, stier, sykkeltraseer, rasteplasser, badeplasser osv. Det er fortsatt prosjekter på gang og vi er avhengig av at alle bidrar og blir medlem. Det koster så lite og vi kan utrette mye, for sammen har vi hytteeiere enorm kompetanse og påvirkningsmuligheter.

Medlemskap koster kr 350,- pr år, og du kan melde deg inn ved å sende e-post til skrimhytteeierforening@gmail.com.

Løypekjøring og tilrettelegging

SHF står for drift og organisering av løypekjøring og har et budsjett på ca. kr. 640.000.- pr sesong. Dette går til leie av en moderne 2 spors løypemaskin, som kjører gitte løypetraseer fra Vindoren til Sørmyrseter, avhengig av snøforhold. Løypekjøringen er en utfordrende oppgave for SHF og vi er avhengig av bidrag fra alle for å holde en god standard på løypenettet. Er du fornøyd med løypene? Bidra gjerne med valgfritt beløp til VIPPS nr. 51181. Løypegjengen på Skrim gjør en fantastisk jobb og ikke minst innsatsen fra den frivillige scootergjengen i Tønsberg og omegn turistforening, TOT, som kjører der det ikke er gitt tillatelse for løypemaskin. TOT og SHF har et meget godt samarbeide og vi bidrar med et anselig antall myrbruer og yter driftsmidler til løypekjøring. En annen viktig samarbeidspartner er Røde Kors, som står for sikkerheten for alle som ferdes i området.

Du kan finne kart over løypene og når de er kjørt på Kart skisporet.no

Aktivitets- og arbeidsplan 2021 – 2022

Hytteeierforeningen følger myndighetenes anbefalinger om ikke å arrangere noe som samler mennesker fra flere kommuner under Corona pandemien. Vi har vært i kontakt med Kongsberg kommune som sterkt anbefaler at vi ikke legger opp til noen form for aktiviteter. Det er uvisst når vi igjen har mulighet til å arrangere aktiviteter for medlemmer, men vi jobber med planer for hva vi ønsker å gjennomføre, når det igjen er smittevernmessig tilrådelig. Her er en oversikt på aktiviteter vi planlegger og gjennomføre. Kom gjerne med innspill/forsalg til hva du ønsker vi skal jobbe med!

Planen er foreløpig, aktiviteter annonseres på Facebook.

Kontakt: skrimhytteeierforening@gmail.com, send oss en melding på Facebook, eller legg igjen en kommentar i et av innleggene her på sidene våre.

IMG_8639
IMG_8639
IMG_2107
IMG_2107
IMG_2157
IMG_2157
IMG_2050
IMG_2050
IMG_2138
IMG_2138

Endret dato årsmøte 2021

Grunnet siste dagers snøfall på Skrim, utsetter vi årsmøte til lørdag, 29. mai, kl. 14:00. Det sendes ny innkalling med saksliste og vedlegg til medlemmene. Etter opprettelse av medlemsregister vil vi i år kun sende ut sakslisten og vedlegg til medlemmer som har betalt kontingent.

0 comments

Referat fra styremøte, 26.04.21

Kanohotell, bålplass, løypemaskin, arkiv, planlegging av årsmøte, forslag til vedtekter

0 comments

Referat styremøte, 06.04.21.

Orienteringer, medlemskontingent, arkiv, vedtekter, planlegging årsmøte 2021

0 comments

Innkalling til årsmøte i Skrim hytteeierforening 2021

Styret i Skrim hytteeierforening innkaller til årsmøte 8. mai 2021.

0 comments

Aktivitets- og arbeidsplan 2021 – 2022

Aktivites

0 comments

Referat styremøte, 02.03.21

Innspill fra medlemmer, frivillig løypeavgift, trukket vinnere, aktivitets- og arbeidsplan

1 comment

Referat styremøte, 02.02.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent Oppfølging av tidligere saker 20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer Status for rabattavtaler med aktuelle firma Inngåtte avtaler: Sport1 Revetal, 20 % for medlemmer og 30 % i medlemsuker. Sport1 Hvittingfoss, 15 % på …

0 comments

Svar fra Glitre energi

Skrim Hytteeierforening har i dag mottatt svar på e-post sendt dem 22.01.2021. Vi har som du påpeker hatt utfordringer med gjentatte strømbrudd i hytteområdene på Skrim i 2020 og starten på 2021, men spesielt ille var det nå i slutten av desember. Vi har gjennom 2020 gjort en del tiltak …

0 comments

Henvendelse til Glitre energi

Hytteeierforeningen har i dag kontaktet kommunikasjondirektøren i Glitre energi med følgende epost.

0 comments

Referat fra styremøte, 18.01.21

Informasjon, regnskap, medlemsregister, møte med grunneiere

6 comments

Referat styremøte, 08.12.20

Tilstede;  Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes og Elin Katrine Vestly, referent Oppfølging siden sist 19/20 Informasjon om møte med grunneiere – Svein sender avtalen til styret på mail   20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer? – Rabattavtaler med ulike firma?        => Jobber med saken, sendt forespørsel til …

0 comments

Referat styremøte, 10.11.2020

Referat fra styremøte, 10.11.2020

2 comments