Møte med grunneiere på Skrim, 26.06.2019

Tilstede;

Grunneiere; Jan Ivar Lindem, Thor Anton Grøtterød, Sigvart Pedersen, Henning Pedersen, Ivar Arneberg, Sigurd Ole Ruud, Hans Erling Ruud

Hytteeierforeningen; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller Tor Bartnes, og Elin K Vestly, referent.


Tomtefestesak – Orienteringssak

Festetomteiere er en egen gruppe med advokat. Det er lite kontakt mellom tomtefesterne og grunneiere. Saken har pågått i ca. 3 år.

Det har nylig vært rettsak om tomtefester på Veggli, venter på resultat.

Nye løyper

Det som kjøres i naturreservatet må forhandles/avtales med Fylkesmannen.

 • Det bør være et ønske fra grunneiere, hytteeierforening, Turistforening og kommunen. Et felles brev til Fylkesmannen er beste strategi for å få det til.

Konklusjon: Ses på i 2020

Nye traseer, ski- og sykkelløyper? Sak fra årsmøte

Ny løypetrase, fra Vesle Støle – Svarttjerndalen – Presteseter.

Mulighet for å koble sammen sørover med løypene fra Lardal.

 • Det må lukkes 4 bekker, behov for graver, rør og løsmasser
 • Kombinert ski og sykkelløype

Konklusjon: Grunneiere gjør befaring sommer 2019

Det er et ønske om at det kjøres bedre og tidligere løyper på lite snø. 

1.Prioritet; løype fra Omholt parkering til Digerhaug parkering. En del stubber må ryddes, går over myrer.

 • Henning ser på muligheter og hva som trengs for å lage løype, graving, lemmer, m.m.
 • Materialer bestilles av Thor Anton.
 • Lemmer må produseres på stedet og legges ut.

Konklusjon: Vinterløype befaring, grunneiere Sigvart, Henning, Jan Ivar, Sigurd Ole, Ivar og Tor B fra SHF. Onsdag 3. juli, kl. 17:00 oppmøte Omholt parkering

Dugnad, lørdag. 17. august. Kl. 10:00 

Servering av pølser og drikke. Annonseres på Facebook, Visit Skrim og Skriminfo.no

«På Vesle Støle, ta med drill»

Svein og Tor inviterer hytteeiere til dugnad og har ansvar for servering

Henning ordner aggregat og sag

Samles på parkeringa ved Sigurd Ole

Sykkelløyper

Det er pr i dag mulig å sykle inn til Fantefjell eller Skien.

Det er en traktorvei og sti rundt Storevelen.

Mange er ukjente med hvilke muligheter det er for sykling på Skrim og omegn.

Kart over sykkelstier og løypenett

Det bør videre ses på en revidering av sti og løypeplanen på Skrim.  

Forslag fra grunneier om å lage ei rundløype ved Omholtsetra. En «gang- og sykkelsti», som også er tilrettelagt for rullestol og barnevogn.

Konklusjon: Ses på i 2020

Løypekjøring:

 • 3 års avtale med Sigvart, kr. 600.000,- pr år, betales av løypefondet. Avtalen skal fornyes  høsten 2020 for perioden 2021 – 2024. 
 • SHF’s Løypefond er på ca. 800 000,-. Kr. 160 000,- garantisum for løypemaskinen.

Løypeavgift, behov for å få inn flere midler.

Tidlig løyekjøring gir lengre sesong og mer kostnader.

Det er i overkant av 700 hytter på Skrim.

SHF har pr i dag 329 medlemmer og medlemstallet synker. (Var opp i over 500 medlemmer)

Færre hytteeiere betaler løypeavgift.

Konklusjon: Hytteeierforeningen skaffer Vipps-skilter til å sette ut i løypene til vinteren. Håper på inntekter fra dagsturister i tillegg til hytteeiere.

Vinteraktiviteter akebakker og skilek

Mange småbarnsforeldre med hytter, gir mer aktivitet rundt hyttene

Brøyting av isflater, svært populært

 • Støveltjern og Igletjern

Akebakker ved Vaffelbua og ved Digerhaug

 • Vaffelbubakken, uhell med aking ut på parkeringsplassen.
 • Digerhaugbakken er svært bratt og ender i skiløypa

Konklusjon: 2019 Vaffelbubakken prioriteres. Henning, endrer litt på dosering, vurderer å sette opp alpingjerde mot parkeringa til vinteren.

Drøfting: 

Andre steder vi kunne hatt akebakke, lavvo og benker + bord?

 • Rydde den gamle slalåmbakken, lang bakke som ender på myr
 • Det er en betydelig jobb å rydde bakken og den ligger langt unna WC anlegget. 

Bakken er lang og gidder folk å gå opp?

 • Bakken på andre siden av Veleliveien ned mot Haugmosetra?
 • Bakken er allerede ryddet for skog.
 • Ligger nær parkering og WC anlegget

Bakken fra Grønlivann forbi Darrebu?

 • Mulig å bruke WC på Darrebu
 • Veien til Grønli blir brøytet til parkeringa

Bakken ned til myra sørøst for Stulstjernet, «bakken ved Roy»

 • Flott bakke og plass
 • Langt unna WC anlegg

Forslag fra Sigurd Ole om arrangere et lengre skiløp, på vintre med mye snø.

Konklusjon: Ses på i 2020

Veien videre med skilting, veier, stier og løyper

Turistforeningen står bak et prosjekt å skilte, dette er kostbart og vi vet foreløpig ikke tidsperspektivet på dette.

Ansvar: Turistforeningen

Det trengs å skilte internveiene i hyttefeltene

Ansvar: Grunneiere og SHF

Status hyttetomter, videre utbygging, – orienteringssak

Ca. 700 tomter nå.

Henning søker om ca. 100 tomter i løpet av en 10 års periode

Grunneiere anslår at det bygges ut ca. 15 nye tomter pr år.

Hytteeierforeningen sitt engasjement i Skrimløpet

Turistforeningen har eid dette tidligere. SHF arrangerte i 2019 «sammen med» Turistforeningen

 • Turistforeningen tok alle inntekter.
 • Alt utstyr er returnert til Turistforeningen

Konklusjon: SHF har ingen avtale om å arrangere Skrimløpet i 2020.

Hytteeierforeningen ønsker å arrangere familiedag.

Hytteeierforeningen ønsker å arrangere familiedag.

Kan vi få med oss grunneiere på å arrangere «Skrimdagen»

Aktiviteter for små og store, med skilek, langrenn, rebus, aking, grilling, m.m.

 • Aktuell dato 22.02.2020, lørdag i uke 8.
 • Fast vinterferie i uke 8 og 9

Styggemannsløpet går søndag i uke 8, men det bør ikke være et hinder for familiedagen.

Konklusjon: Hytteeierforeningen planlegger gjennomføring av familiedag

Andre aktiviteter

Ryker om at det er mulighet for nye Fanten-leker. 

Sommer aktiviteter

 • Ved Støveltjern, irsk aften, var en populær aktivitet
 • Guidede turer

Konklusjon: Enighet om å starte med Skrimdagen. Vurderer andre sommer-/vinteraktiviteter våren 2020

Turorienteringsposter er lagt ut, – orienteringssak

Kart kjøpes i Sporten og/eller Best i Hvittingfoss

Kanohotell ved Vesle Støle

Ønske fra årsmøte om låsbare stativ til kanoer. Oppbevare kano nær vannene.

Ny demning Vesle Støle blir høyere, kan gi noen utfordringer med å få kano på vannet

Konklusjon: Grunneierne Henning og Sigurd Ole ser på muligheter

Brygga på Støveltjern

Landgangen må byttes

Hytteeierforeningen gjør dette.

Prioriteres utført tidlig i juli, fare for skader

 • Reparert av Tor og Svein, SHF, 29.06.2019

Løypemaskin kostet 1,3 mill., tilsvarende maskin koster nå 2,6 mill.

Maskinen er 8 år gammel og det er stadig reparasjoner og økt kostnader

Trenger å skifte belter før vintersesongen, kostnad ca. 200.000,-

Det er behov for ny løypemaskin innen vinteren 2021.

Konklusjon: Hennig undersøker med andre som driver med løypekjøring hvordan det løses andre steder.

Drøfting av muligheter for investering i ny maskin

Spillemidler ca. 1/3 av kjøpesum, ca. 800.000,-

Restfinansiering på være på plass før søknad om midler.

Det er mulig å søke Sparebank stiftelsen om tilrettelegging for løypekjøring.

Konklusjon: Bent undersøker om det er mulig med delt eierskap, grunneiere og SHF, i løypemaskinen, nå det søkes om spillemidler

Løypegjengen ved Christian Foyn, Turistforeningen, og scooterlaget med flere, gjør en flott jobb med rydding av løypetraseer innover fjellet.

Jan Erik Lie organiserer dugnad ryddinger med SHF.

Flere har meldt interesse for å være med i gruppe.

Rydder i hytteområdet

Konklusjon: Hytteeierforeningens styre holder tett kontakt med gruppene og setter opp planer for hva som skal ryddes hvor. Bistår med invitasjoner til dugnader. 2 nye ryddesager kjøpes inn av SHF.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *