Styremøte 03.09.2019

Tilstede; Svein B., Bent V., Oddvar M., Tor B., Hans Jørgen og Elin K V, referent

Dugnad, – informasjon

Sykkelbro ved Vesle Støle ble flott!

Befaring Svartdalen, Tor var med. Grunneiere skal fjerne skau og legge om løypa. Sigurd Ole ansvarlig for framdrift, forventer at dette blir gjort i høst.

Grønli-bakken er hogd.

Nyinnkjøpte ryddesager er effektiv, Svein og Tor har til utlån.

Hvordan formidle dette til medlemmer? Bruke Facebook?

Økonomi –  kostnadsfordeling

SHF betaler for brøyting av Støvletjern 31 timer à 500,- ca. 19.000,- i 2019 til TA Grøtterød

Sykkelbroer, materialene har vi betalt, kr. 35.000,-. Halvparten er brukt, resten skal brukes ned til elva. Momsrefusjon avklares i seint og utbetales først i 2020.

Siste års momsrefusjon var ca. 93.000,-

Vi trenger flere medlemmer og inntekter. Vi må gjøre en innsats for å få mer publisitet og bedre rykte. Vi har 312 betalende medlemmer i 2019. kontingenten er 350,- = 109.200,-

Konklusjon: Svein tar det opp med Sigurd Ole og Vidar i styret for veien

Lage VIPPS skilt, løypeavgift. Lager 4 stykker. Betaler 2 % i avgift av det som kommer inn.

Konklusjon: Bent utformer skilt og Svein innhenter pris og bestiller

Løypekjøring og ny løypemaskin. Det skal lages ny avtale fra vinter 2021.

Planer fremover

Trenger å få i gang nettsiden, www.skriminfo.no  igjen. Kamera er plassert ved Støveltjern.

SHF eier utstyret og betaler nettleie.

Konklusjon: Elin kan legge ut på nettsidene, trenger opplæring

Veien fra bommen og opp til Omholt-parkeringen er dårlig. Asfaltering vil koste ca. 1 mill. Digerhaugveien er det lagt grus på som pakker seg veldig greit.

Medlemsregister

Vi har tilgang til medlemsregister via Sparebank1, gratis, dette er ikke tatt i bruk.

Grunnlag for å sende ut kontingenten er at en er hytteeier eller har ubebygget tomt. Merkur sender og krever inn kontingent og løypeavgift, som vi ønsker å ha med kontroll på i eget system.

Skrimløpet i 2020

Mottatt henvendelse fra Turistforeningen om vi vil være medarrangører til Skrimløpet i 2020. Løpet i 2019 arrangerte vi sammen med Turistforeningen, mens de tok alle inntekter.

Konklusjon: Svein avtaler møte med kontaktperson, Live H Pedersen. Tar med en eller to fra SHF.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *