Styremøte 07.01.2020

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås, Elin Katrine Vestly

Aktiviteter 2020

Vinteraktivitetsdag, skirenn og aking, 22. februar, lørdag i uke 8.

Bruke myra ved Kapellet, be Henning/Sigvart om å pakke såle på myra med løypemaskin.

Skirenn, kort og lang løype, med diplomer til alle deltakere

Salg av vafler, pølser, brus og kaffe, salg av pølser som folk griller selv

Oppgaver:

Tor skaffer store griller

Svein, vaffelrøre og pølser

Bent, avtaler leie av kapellet

Drøfting

Mulighet for å drifte en kiosk på Skrim, på dugnad?

Leie oss inn på kapellet, bruke kjøkken og toalett? 

Konklusjon: Bent kontakter kirkevergen og Kongsberg kommune

Publisering skriminfo.no

Venter på tilgang og beskrivelse.

Skrimbrosjyre?

Med kart, reklame, info om hytteeierforeningen, med giro for kontingent og løypeavgift? Selge reklameplass?

I samarbeid med Turistforeningen, eks. bruke kartutsnitt?

Konklusjon: Bent lager utkast, Svein innhenter pris på trykking

Løypeavgift

Oppfordring til alle hytteeiere på Skrim å betale inn løypeavgift, sendes ut via Merkur regnskap. Store kostnader til løypekjøring hvert år, underfinansiert.

Løypeavgiften går til rydding, vedlikehold, oppkjøring av tur- og skiløyper

Vipps-skilt bestilles, med logo

Sette på Omholt parkeringa, Digerhaugparkeringa, Darrebu og andre aktuelle steder.

Ansvarlig: Svein

Løyper

Turistforeningen har bedt om pengestøtte til løypekjøring.  Tidligere har hytteeierforeningen sponset med en løypefres. Turistforeningen gjør en betydelig jobb med løypekjøring på Skrim.

Konklusjon: Svein tar kontakt med Skrim Hytteservice å hører hvor mye de ønsker å bidra med, vi vurderer evt. samme beløp

Eventuelt

Momskompensasjon innvilget

Romjulsarrangement ble ikke gjennomført pga. div utfordringer.

Vi prøver igjen men nye arrangement.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *