Styremøte 30.10.2019

Tilstede; Svein B., Hans Jørgen V., Tor B., Bent V., Oddvar M. og Elin KV

Gjest: Sigvart Pedersen

Rydding av løypetraseer

Hva gjenstår?

 • Fra vesle Igletjern og ned til myra, på sydsida
 • Svarttjerndalen ingenting skjer der før til neste år, driver og sprenger.

Løype fra Kongstjern til Krokvann er bra, lite vekst.

Mange billass med bark, hvor skal det legges?

 • Bør brukes i traseene som kjøres ved lite snø.

Færre folk i løypene, ser ut til at de fleste holder seg i hyttebyen og det bør satses mer på løyper nært hyttene.

Løypemaskin, – informasjon fra Sigvart Pedersen

Henning Pedersen vil fortsette å kjøre løyper. Det bør kjøpes ny løypemaskin, det påløper en del vedlikehold og kostnader med den som brukes.

Ny maskin koster ca. 2 mill. + moms. Det er store investeringer for grunneiere.

Behov for innkjøp av ny maskin er avhengig av hvor mye og hvor langt det skal kjøres løyper i fremtiden. Det er en oppfatning av at stadig flere velger å bruke løyper i nærheten til hyttene, slik at det er færre som bruker løypene lengre innover.

Fra i år nytt vanndirektiv, 2 hytter på en borebrønn, må levere og teste vannprøver

Servicebygget på Omholt parkeringa, – informasjon fra Sigvart Pedersen

Grøttrød, Pedersen og Finnerud jobber med endringer i arealdelen av kommuneplanen, få områder til å gå fra LNF områder til inn i arealplan. Vil seinere være mulig å lage ny reguleringsplan.

Kongsberg kommune behandler sak i løpet av vinteren. Det forventes at det kommer rekkefølge bestemmelser som vil medføre at Servicebygg skal bygges før eventuell omregulering.

Hvordan gjøre Skrim mer attraktivt?

Lørdag 28. desember i romjula, lage juletre-/nissefest på Omholt parkeringa. Familiefest med musikk og fest. 

 • Skjenkebevilling koster 175,- å få fra kommunen
  • Trenger vakter
 • Selge; øl, mineralvann, vin, kaffe, vafler og pølser?
 • Det må være anledning til å ta med alkoholfri drikke og grille pølser selv!
 • Starte 13 – 14 tida

Mulige aktiviteter;

 • Røde kors med førstehjelpsøvelse, scooterkjøring, hesteridning, akekonkurranser for ungene, juletre, nisse med sekk og gaver.
 • Premier til ungene!
 • Styremedlemmer tar med egne bålpanner fra hyttene, ved fra Sigvart 
 • Benker, bord og lys-/lydanlegg fra Foynhagen, partytelt fra Tor B.
 • Kjøre bordene fra Støvletjern ned til parkeringa?

Arrangement i vinterferien, uke 8 ses på etter evaluering av romjula

Konklusjon: Bent ansvarlig for arrangementet. Innkaller styremedlemmer til ulike oppgaver.

Websiden www.skriminfo.no

Elin får tilgang og administrator rettigheter, legger ut referater fra styremøter og årsmøtene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *