Årsmøte 2019

Skrim Hytteeierforening, SHF, avholder årsmøte i mai hvert år. I 2020 har Coronasituasjonen gjort at vi ikke har kunnet arrangere årsmøte som planlagt. Styret i SHF har godkjent regnskap og årsberetning, samt vedtatt at alle medlemmer i styret og valgkomite forlenger vervene med 1 år. Vi håper å komme sterkere tilbake neste år.

Årsberetning 2019

Vi takker alle på Skrim for et fint 2019 og alle bidrag til løypekjøring, dugnader og våre medlemmer for innbetalt medlemskontingent. Påsken 2020 ble ikke som forventet, men vi satser på at vi alle kan tilbringe påsken 2021 på Skrim.

Styret har hatt 7 styremøter mellom mai-19 – februar -20. I juni -19 var det møte med grunneiere, hvor vi la planer for diverse utbedringer og endringer av eksisterende løypenett. Grunneierrepresentant deltok også på styremøte i oktober.

I samarbeid med grunneiere jobbes det med flere løype- og turtraseer: 

 • Svarttjerndalen; rette ut løypen ned fra skibrua, noe av bekken øverst må legges i rør, løypa vil bli rettet forbi bakken halvveis nede og det vil bli lagt rør der bekken svinger mot Omholtseter. Dette for å kunne kjøre lenger og på mindre snø.
 • Omholtsetermyra; legge rør i myra der vi sliter med løypekjøring når påsken nærmer seg.
 • Grønlibakkene; forsøke å rette ut nedkjørselen fra, den skarpe svingen som går mot Omholtsetermyra.
 • Krokvannsrunden; rydde og lage bredere løype.
 • Det ble lagt sykkelbro fra Lille Støle til parkeringen ved demningen. Takk til ekspertise og de som var med!

Høsten 2019 kjøpte Skrim Hytteeierforeningen, SHF, 2 ryddesager og store deler av det interne løypenettet i hyttebyen ble ryddet. Et tidkrevende arbeide da det ikke var ryddet på flere år. Vi ønsker å holde vegetasjonen nede ved å rydde hvert 2. til 3. år, da dette vil forenkle arbeidet.

Vinteren kom tidlig i 2019 og det var mye jobb å tråkke løypenettet så tidlig pga. store snømengder og ikke frost/grunnlag. SHF begynte å kjøre løyper 17.11, unormalt tidlig. Stor takk til Tønsberg og Omegn Turistforening, TOT, som nok en gang viser stor innsatsvilje. Det er meget krevende å legge løyper med scooter under slike forhold.   

Lørdag 22. februar arrangerte vi Vinteraktivitetsdag på Skrim. Mange flotte folk møtte opp, noen gikk en runde på ski eller akte i bakken ved Røde Kors hytta, og fikk diplomer for innsatsen. Flere stakk også innom kiosken på Sportskapellet for litt påfyll. I forbindelse med vinteraktivitetsdagen laget vi en infobrosjyre, «Skriminfo», som ble delt ut gratis til alle.

Planen var å arrangere flere kafetreff på Sportskapellet, men her satte Corona en bråstopp for planene.

Planer for 2020

I samarbeid med grunneiere og Skrim Hytteservice vil vi forsøke å få gjennomført nevnte endringer i løypenettet. Det kreves en del arbeide med gravemaskin, samt rydding med sag og det forutsetter en del dugnadsarbeid. Det er planer for å lage en sykkelsti fra enden av Fjellseterveien forbi Grønnlivann mot syd, som vil komme inn på Seterliveien. Den nye løypetraseen samme sted vil også forbedres.   

Vi ønsker å arrangere kafe på Sportskapellet og andre aktiviteter for alle på Skrim, når smitteforholdene legger til rette for det.

Styret i Skrim Hytteeierforening 2019

Svein Borge – Leder

Bent Voldstad – Kasserer

Elin Katrine Vestly – Sekretær

Tor Bartnes – Styremedlem

Oddvar Møller – Styremedlem

Hans Jørgen Vesterås – Varamedlem

Årsregnskap 2019

Balanse 2019

Valg

Grunnet Corona avholdes det ikke valg i 2020. Alle medlemmer i styret og valgkomite forlenger vervet med 1 år.

Styret for 2020 består av:

 • Svein Borge, leder
 • Bent Voldstad, styremedlem
 • Tor Bartnes, styremedlem
 • Oddvar Møller, styremedlem
 • Elin Katrine Vestly, styremedlem
 • Hans Jørgen Vesterås, vara styremedlem

Valgkomite

Roy Hansen og John Hunsrød

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *