Referat styremøte, 25.08.2020

Tilstede: Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

Gjest, Svein Ødeskaug

Sak 12/20: Godkjenning av regnskap 2019
Regnskap 2019 godkjent
Kommentar, hytteeierforeningen har i år 322 medlemmer av ca. 750 hytter 
Sak 13/20: Godkjenning av årsberetning 2019
Årsberetning godkjent.                                                  

Sak 14/20: Grunnet Coronasituasjonen avholdes det ikke valg i 2020, alle medlemmer i styret og valgkomite forlenger vervene med 1 år.

Styret består av:
Svein Borge, leder     
Bent Volstad, kasserer                                         
Tor Bartnes, styremedlem
Oddvar Møller, styremedlem              
Elin Katrine Vestly, sekretær  
Hans Jørgen Vesterås, varamedlem

Valgkomite:
Roy Hansen
John Hunsrød       

                                       

Sak 15/20: Møte med grunneiere
Hytteeierforeningen betaler kr. 600.000,- for løypekjøring hvert år. Avtalen om løypekjøring skal fornyes fra 2021.

Det er avtalt møte med grunneierne Sigvart Pedersen og Sigurd Ole Ruud i uke 36, vedrørende ny avtale om løypekjøring på Skrim.
Fra styret i SHF stiller Svein Borge, Tor Bartnes og Bent Voldstad.

Sak 16/20: Planer for høst 2020 – vår 2021
Planene vi la for 2019 – 2020, sammen med grunneiere er ikke gjennomført. Løyperydding, arbeider i Svarttjerndalen og Omholtsetermyra, m.fl. er ikke prioritert utført av grunneiere.

Hytteeierforeningen avventer videre arbeid og dugnader inntil vi har avtale med grunneiere om videre planer og prioriteringer.  

Organiserte gåturer på Skrim.
Tur til Fantesetra, Prekestolen og om Jotene til Darrebu i høstferien? Kombinere med kortere turer for familier med barn?

Konklusjon: jobbes videre med på neste styremøte.
Eventuelt – informasjon
Tor Bartnes og elever fra Melsom videregående skole, skal sammen med grunneiere bære inn og sette ut fisk i flere av vannene på Skrim i uke 36.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *