Referat styremøte, 08.12.20

Tilstede;  Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes og Elin Katrine Vestly, referent

Oppfølging siden sist
19/20 Informasjon om møte med grunneiere
– Svein sender avtalen til styret på mail  

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?
– Rabattavtaler med ulike firma?       
=> Jobber med saken, sendt forespørsel til flere firma, Bent 

21/20 www.skriminfo.no 
Hva vet vi om nettverkstrafikk? Undersøker samtidig muligheter for å endre Facebook siden til SHF, til en gruppe «Hytteeiere på Skrim», Bent
=> Venter på rapporter fra Admin  

3/20 Informasjon

Mottatt kr. 36.100,- fra Kongsberg kommune, tilskudd til løypekjøring. Vipps skilt til løypene, Svein tar med opp

24/20 Romjulsaktivitet på Skrim?

Aktivitet i akebakken eller lage løype til Støveltjern? Hva har vi lov å gjøre og servere? Elin sjekker kommunens nettside eller sender mail til kommunelegen i Kongsberg

25/20 Bålplass ved Vesle Støveltjern?

Svein spør Jan Ivar Lindhjem, grunneier, om lov. Tor ordner stor bålpanne og rist.

26/20 Kanohotell ved Store Stølevann?

Det skal lages ny stor demning sommeren 2021, vente til anleggsarbeidet er ferdig før det sette opp? Svein tar kontrakt med Sigurd Ole for å avklare plassering og eventuell oppføring

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *