Referat fra styremøte, 18.01.21

Tilstede;  Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, ref.

Oppfølgingssaker fra tidligere møte

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?

Rabattavtaler med ulike firma?

Har vært i kontakt med Sport1 på Revetal og Hvittingfoss, Bygger’n, Fruktlagret, Kiwi og Spar, Furuly, for å undersøke muligheter for avtaler for medlemmer. Det jobbes med avtaler.

Innspill fra Facbook siden: muligheter for å selge Reklame på informasjonstavle ved Omholtparkeringa og Digerhaug? Avklare eierskap

21/20 www.skriminfo.no 

 • Hva vet vi om nettverkstrafikk?
 • Undersøker samtidig muligheter for å endre Facebook siden til SHF, til en gruppe «Hytteeiere på Skrim»

        => Venter på rapporter fra Admin

Webkamera, temperaturmåler og andre komponenter fungerer ikke og hytteeier ønsker ikke å ha kamera på sin hyttevegg videre.

Vi ser etter ny plass og mulig vi trenger nytt webkamera.

Et alternativ kan være Sportskapellet, som også kan trenge litt økonomisk drahjelp.

 • Lage en fin bålplass med bålpanne og benker
 • Gapauk?
 • Opprette «SHF kontor»?
 • Drifte kiosk i noen helger?

Vi kontakter grunneier og representanter for Sportskapellet.

25/20 Bålplass ved Vesle Støveltjern?

Tor har fått tak i grill. Avventer å sette den ut til det er mindre snø.

01/21 Informasjons saker

Gitt kr. 10.000,- til turistforeningen, løypekjøring, samme beløp som Skrim Hytteservice.

Vippsskilt settes opp i løpet av helga, uke 3

Løypeavgifter sendes ut i løpet av 14 dager

Vi sender ut via StyreWeb.

02/21 Møte med grunneiere og Skrim Hytteservice

Momenter:

 • Prioritering av løypekjøring
 • Utfordringer med brøyting og løypekjøring bør legges ut på facebooksiden/Skrim siden så fort som mulig. 
 • Be grunneiere om å sette opp fareskilter der skiløyper krysser veier i hyttefeltene.
 • Akebakken ved Vaffelbua. Det parkeres rett foran utløpet av bakken og det kan være farlig. Be grunneiere om å sperre av noen plasser.

03/21 Regnskapet er overlevert regnskapsfører

Det har gått mindre penger i 2020, ikke noe innkjøp av myrbruer og diverse. 279 medlemmer.

04/21 Medlemsregister

Bent og Elin har testet StyreWeb. StyreWeb er 100% nettbasert og det er ingen spesielle krav til lokalt utstyr eller programvare hos brukere.

Det tilbys flere modul og/eller totalløsninger for frivillige organisasjoner.

Det tilbys en rekke funksjoner blant annet:

 • Medlemsregister, med mulighet for elektronisk innmelding og oppdateringer
 • Mulighet for å sende mail/sms/faktura direkte til medlemmer
 • Arkiv
 • Regnskap
 • Hjemmeside
 • Gratis app for medlemmer

Kostnader, 320,- pr mnd. Dette er betydelig billigere enn hva vi betaler for å sende ut faktura via regnskapsbyrå.

05/21 Eventuelt

Løyper

Det trengs rydding av løpetraseen til Vindoren, sommer 2021?

Postkasser, bestille 4 i treverk som vi kan henge opp flere steder, med kart og infobrosjyrer. Merkes med SHF navn, logo og Vipps nummer.

6 Comments

 1. I forbindelse med de stadig gjentagende problemer med strømlevering på Skrim: Kan Hytteeierforeningen engasjere seg i forholdet til Glitre Energi?

  1. Hei, vi kontaktet Glitre fredag, 22. januar og har fått svar i dag. Svaret fra Glitre er lagt på nettsiden.
   Vennlig hilsen
   for styret SHF
   Elin K Vestly

 2. Jeg kom med innspill til flere løypetraseer på årsmøte for to år siden. Når det nå blir ennå flere hytte i området og flere grunneiere har større planer om ennå mer hyttebygging trenges det flere løypetraseer. Dette bør prioriteres fremover.
  Forøvrig er det supre løyper som blir kjørt nå.
  Regner med dere søker bidrag til løypekjøring fra Kongsberg kommune

  1. Hei og takk for påminnelse!
   Leverte du også forslag til kartskisse, eller husker jeg feil? Vi har hatt møter med grunneiere, blant annet i juni 2019, etter årsmøte og i 2020. Det er lovet at de skal se på flere steder og traseer, men det skjer dessverre lite.
   Vi har styremøte, tirsdag 2. februar, tar dette opp igjen da.
   Vennlig hilsen
   for styret SHF
   Elin K Vestly

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *