Referat styremøte, 02.02.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

Oppfølging av tidligere saker

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer

Status for rabattavtaler med aktuelle firma

Inngåtte avtaler:

  • Sport1 Revetal, 20 % for medlemmer og 30 % i medlemsuker.
  • Sport1 Hvittingfoss, 15 % på alt

Venter på flere avtaler

Status for eierskap av tavlene på Omholt parkeringa og Digerhaug

  • Skrimveien A/L eier tavla, men bruker den i liten grad.

21/20 www.skriminfo.no

Status: Rapport fra Admin om nettverkstrafikk ventes 3. februar

=> Vi beholder både nettsidene og Facebook siden, fortsetter å legge ut lenker fra egne sider på Skrim siden på Facebook.

Sportskapellet er et aktuelt sted forWebkamera, temperaturmåler og andre komponenter.

=> Webkamera settes på Sportskapellet mot myra og lille Støveltjern

006/21 Innspill fra medlemmer via www.skriminfo.no

Hva med å opprette hytteeierforeningen som grasrotandel mottaker? (EJ)

Styrets behandling og svar

Kasserer har sendt søknad og registrering av SHF som grasrotmottaker til Brønnøysund, venter på saksbehandling og signering

Innspill til nye løypetraseer på årsmøte for to år siden, etterspør svar. (JOK)

Styrets behandling og svar

SHF har bestemt at vi ikke kjører flere løyper enn det vi gjør pr i dag på grunn av kapasitet. 

Forslag 1; ny løype på vestsiden av Maurlivann, detter er inne i verneområdet og det gis ikke tillatelse til løypekjøring eller annet arbeid i terrenget. Må eventuelt søke Statsforvalter.

Forslag 2; «Skrimløypa», ikke lov til å kjøre inn i verneområdet. Det gis kun tillatelse til å kjøre der 1 gang pr år, til Skrimløpet i mars.

Forslag 3; løype mot Vindoren via Vierseter vil prioriteres kjørt i vinter. Det jobbes med rydding av traseen.

007/21 Møte med grunneiere og Skrim Hytteservice, 31.01.21

Referat fra møte:

Prioritering av løypekjøring.

I tillegg til løpekjøring i helgene, skal det kjøres løyper i en av ukedagene, fortrinnsvis onsdager. Prioriterer løypenettet i nærheten av hyttebyen

Be om at grunneiere setter opp fareskilt der skiløyper krysser veier i hyttefeltene.

  • I utgangspunktet må hytteeierne vise aktsomhet når de kjører til og fra hyttene sine. Noen steder er allerede skiltet.

Akebakken ved Vaffelbua. Det parkeres rett foran utløpet av bakken og det kan være farlig. Be grunneiere om å sperre av noen plasser.

  • De skal legges opp snø nederst i bakken, slik at «utløpet» av bakken ikke er til parkeringen.
  • Løypemaskinen kjører inn i løypenettet et annet sted enn i akebakken.

Ny løypemaskin

Bent Volstad og Sigurd-Ole Ruud jobber med å finne finansieringsløsninger for kjøp av ny løypemaskin, anslått kostnad 2,4 mill. + mva. Søknader til ulike stiftelser er under arbeid.

Det jobbes med mer informasjon til hytteeiere fra hytteeierforeningen og grunneierne/Skrim Hytteservice.

008 /21 Informasjons saker

Utsending av løypeavgift sendes ut i uke 5, sendes pr mail og post der vi mangler mailadresser. Medlemskontingent sendes seinere, februar/mars

=> Vi legger opp til trekning av gave fra sponsorer blant begge innbetalingene

Status postkasser til kart over Skrim og infobrosjyre

4 kasser ferdige, skilt satt i bestilling. Plasseres ved Omholt parkering, Digerhaug og Furua

Oppdatering av nettsider

Det er gjort noen endringer på nettsidene, flyttet tekster og oppdatert flere linker.

Nettsidene med beskrivelser og lenker til Skrimveien A/L, Røde Kors og Tønsberg og omegn Turistforening er sendt kontaktpersoner med spørsmål om behov for oppdatering.

Skrimløpet avvikles søndag, 7. mars. max 200 deltakere, Tønsberg og omegn Turistforening arrangerer.

009/21 Planlegging av årsmøte 2021

Årsmøte 2020 ble avlyst for medlemmer. Vi vet foreløpig ingenting ting om hvordan situasjonen vil være i mai i år. For å være sikker på at vi i år kan gjennomføre årsmøte, legger vi opp til et møte som vil være mulig å gjennomføre tross Covid-19 situasjonen.

Dato; lørdag, 8. mai, kl. 14:00

Sted; Omholt parkeringa, alle oppfordres til å ta med egen stol.

Legges ut som arrangement på Facebook siden. Formelle invitasjoner sendes medlemmer i mars/april, etter forfall av kontingent for medlemskap.

010/21 Eventuelt

Ingen saker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *