Referat styremøte, 02.03.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

011/21 Oppfølging av tidligere saker

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?

Status for rabattavtaler med aktuelle firma?

 • Ingen nye avtaler pr i dag
 • Inngått avtaler med Fruktlagret, Sport1 Revetal og Sport1 Hvittingfoss

06/21 Innspill fra medlemmer

Ny behandling av sak fra styremøte 02.02.2021, om forslag til nye løypetraseer.

02.02.21: Styrets behandling og svar

SHF har bestemt at vi ikke skal kjøre flere løyper enn det vi gjør pr i dag på grunn av kapasitet. 

Forslag 1; ny løype på vestsiden av Maurlivann, dette er inne i verneområdet og det gis ikke tillatelse til løypekjøring eller annet arbeid i terrenget. Må eventuelt søke Statsforvalter.

Forslag 2; «Skrimløypa», ikke lov til å kjøre inn i verneområdet. Det gis kun tillatelse til å kjøre der 1 gang pr år, til Skrimløpet i mars.

Forslag 3; løype mot Vindoren via Vierseter vil prioriteres kjørt i vinter. Det jobbes med rydding av traseen.

I etterkant av styrets behandling 2. februar, ble vi kontaktet av forslagstiller, med en korrigering av styrets forståelse av forslag 1. Traseen går rundt Veleren, utenom verneområder. På bakgrunn av dette har styret behandlet forslaget på nytt.

Styrets behandling Det tas kontakt med TOT om de har mulighet for å kjøre flere løyper. Hvis de har mulighet for det, tar vi kontakt med grunneiere og Statsforvalter før vi starter en søknad prosess.

012/21 Orienteringssaker

Grasrotandel registrering

 • Venter på saksbehandling

Status og plassering postkasser

 • Ansvarlig for å fylle kasser med informasjonsbrosjyrene
  • Omholt parkering, Svein
  • Digerhaug parkering, Svein  
  • Furua, Svein
  • Uplassert foreløpig
   • Myra øst for Omholtsetra
   • Oppe ved Grønnlibakken
 • Vi laminerer en liten kartbit og limer på postkassene, for å invitere folk til å se i kassene
 • Det bestilles 2 nye kasser

Oppdatering av skriminfo.no

 • Rapport fra Admin om nettverkstrafikk, se vedlegg i mail 
 • Gjestesider oppdatert
 • Beskrivelser av dagsturer på sommertid ferdigstilles før påske

013/21 Status løypeavgift og trekking av 2 vinnere av gavekort

 • 303 personer/hytter har betalt løypeavgift
 • Ca. 400 hytteeiere betaler ikke frivillig løypeavgift

Det trekkes 2 vinnere blant de som har betalt innen forfall. Vinnere av gavekort på kr. 500,- fra Sport1:

Nummer 164 og 200, Bård Finsveen og S.O.M

Vinnere er informert pr mail

014/21 Skilting av stier og løper  

DNT Telemark og Tønsberg og Omegn Turistforening jobber med planer om å skilte stier og løyper i Skrim – Luksefjell området. SHF har mottatt prosjektbeskrivelse og er bedt om å gi innspill.

Det beskrives et omfattende prosjekt, det er ikke laget oversikter for kostnader, ressursbruk og hvilke oppgaver SHF eventuelt er tenkt å bidra med.

Styrets behandling

Styret stiller seg positive til det foreslåtte prosjektet. Vi ser imidlertid ikke at vi som hytteeierforening kan ta på oss kostnader og det arbeidet prosjektet medfører. Vi avventer videre informasjon om prosjektet.

015/21 Samarbeidsmøte med kapellet

Svein og Bent deltar årsmøte i Solvang kirken, 8. mars 2021

Sak: Sportskapellets samarbeid med Skrim hytteeierforening

 • Plassering av kamera og værstasjon
 • Bruk og disponering av lokalene

016/21 Møte med grunneiere 16. februar 2021

Tema ny løypemaskin. Neste steg i prosessen rundt ny løypemaskin 2021/2022. Vi avventer tilbakemelding fra Skrim Hytteservice og Sigvart/Henning på eierstruktur og kostnader. Eventuelt kan dette bli sak på årsmøte i SHF.

017/21 Aktivitets- og arbeidsplan 2021 – 2022

På grunn av Corona pandemien har hytteeierforeningen valgt å følge myndighetenes anbefalinger om ikke å arrangere noe som samler mennesker fra flere kommuner. Vi har vært i kontakt med Kongsberg kommune som sterkt anbefaler at vi ikke legger opp til noen form for aktiviteter. Det er uvisst når vi igjen har mulighet til å arrangere aktiviteter for medlemmer, men vi ønsker å ha planer for hva vi ønsker å gjennomføre, når det igjen er smittevernmessig tilrådelig.

Gjennomgang og justeringer.

Dugnader legges som arrangementer på Facebook og legges som «aktivitetskalender» på www.skriminfo.no

018/21 Eventuelt

Innspill fra hytteeier TL:

Lurte på om det var mulig å kun sette et klassisk spor i den ene siden og bruke resten til skøyte trasé. Det er mildt nå, mange prøver å skøyte med det resultat at klassisk spor blir ødelagt. Har et ønske og vet at det er flere enn meg som ønsker at det skal være mulig å skøyte også på Skrim. Kanskje man skulle prøve det neste gang man skal kjøre nå i uke 9. Skøyte trasé vil holde seg bra lenger med de forholdene som er nå. Prøvde å Ringe Henning P. for en hyggelig løypekjørings prat men fikk ikke noe svar. Kan gjerne bidra med råd hvordan vi på en enkel måte kan få til gode forhold for begge stilarter på Skrim.

Styrets behandling

Forespørsel er sendt Henning Pedersen i møte.

Gjennomgang av foreløpig regnskap 2020

Endelig regnskap presenteres på årsmøte.

Lys i akebakken ved Omholtparkeringa

 • Lys oppover i bakken, fra tavla og oppover

Akebakken øst for Omholtsetra

Se på muligheter for doseringa nederst i bakken fra Orremyrveien til myr øst for Omholtsetra.

 • Slik at akere ikke kjører ut i løypetraseen, men til venstre ut på myra
 • Aktuelt å se på neste sesong
 • Forespørsel sendes Henning Pedersen

Medlemskontingent 2021

Sendes ut før påske.

One Comment

 1. Hei ,flott oppdatering og god drift i hytteforeningen .
  Er det mulig og invitere glitre til årsmøte for status og fremdrift strøm 2021-2022.
  Helt sikkert mange som ønsker info rundt denne saken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *