Innkalling til årsmøte i Skrim hytteeierforening 2021

Tid: lørdag, 8. mai 2021, kl. 14:00

Sted: Omholtfjell parkering

NB! Ta med egen stol, ingen bevertning.

Styret ber om at saker medlemmer ønsker behandlet på årsmøte, sendes på mail til skrimhytteeierforening@gmail.com innen 22.04.2021.

Saksliste årsmøte

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av dirigent og referent
  • Valg av 2 personer til å skrive under protokoll
  • Styrets beretning 2020
  • Årsregnskap for 2020
  • Saker fra styret
  • Innkomne forslag fra medlemmer
  • Valg

Endelig saksliste, saker og vedlegg sendes medlemmer en uke før årsmøte.

Vennlig hilsen

Styret i Skrim hytteeierforening

Svein Borge, Bent Voldstad, Tor Bartnes, Oddvar Møller, Elin Katrine Vestly og Hans Jørgen Vesterås

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *