Referat styremøte, 06.04.21.

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent.

020/21 Orienteringssaker

Grasrotandel registrering

  • Venter på saksbehandling

Status og plassering postkasser

  • De siste 2 kassene plasseres ved Darrebu og Sportskapellet
  • Vi lager nye høstbrosjyrer

015/21 Samarbeidsmøte med Sportskapellet

  • Venter på ny dato for møte

021/21 Status medlemskontingent

Innbetalinger pr. 6. april: 346 stykker har betalt medlemskontingent

022/21 Ny løypemaskin

Tilbakemelding fra Skrim Hytteservice og Sigvart/Henning på eierstruktur og kostnader.

Status: ingen avklaringer på eierstruktur og kostnader.

023/21 Tilleggsmodul «Arkiv» i Styreweb

Det er mulig å utvide abonnementet til å omfatte modulen Arkiv.

Vi har da mulighet for samle dokumenter for SHF på et sted, med tilganger for alle styrets medlemmer. Det vil gi bedre orden og oversikt på alle dokumenter med et ryddig arkiv.

Prisen kr. 80,- pr. mnd., kr. 960,- pr år.

Styrets beslutning: Vi abonnerer på arkivmodul og oppretter arkiv.

024/21 Vedtekter Skrim hytteeierforening

Gjennomgang av forslag til vedtekter. Vedtektene behandles på årsmøte 2021.

024/21 Planlegging av årsmøte

Ferdig innkalling publiseres på www.skriminfo.no og Facebook. Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmer på epost og pr. brev til de vi ikke har epostadresse til.

025/21 Eventuelt

Forslag påskeaktiviteter 2022

  • Turorienteringsposter på Skrim
  • Skitur til Vindfjelltunet, retur med minibusser

Kanohotell Vesle Støle?

  • Svein etterspør status

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *