Referat styremøte 10.08.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, og Elin Katrine Vestly, referent. Forfall: Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås

034/21 Status arbeid med drift løypemaskin

Status siden sist: Ingen dialog med grunneiere i løpet av sommeren. Hytteeierforeningen vil i år søker vi om støtte til gapahuker, myrbruer, ryddesager, verneutstyr, m.m.

041/21 Planlegging av seinsommerkveld

Lørdag, 21. august, seinsommerkveld, konsert, quiz kveld? 

Avlyses på grunn av manglende kapasitet til planlegging og gjennomføring.

42/21 Planlegging av dugnader og aktiviteter høsten 2021

Dugnader

26. juni ferdigstille sykkelbrua på Vesle Støle, ferdig

10. juli Grønlivann, svært få møtte opp

2. oktober, løyperydding, ansvarlig Svein, oppmøte på Omholtparkering ved Vaffelbua. Egne ryddesager, motorsager, grensaks. De som ikke har utstyr hjelper til med rydding. Ta med mat og drikke. Etter dugnaden serverer hytteeierforeningen pølser og brus på Sportskapellet.

16. oktober, løyperydding, oppmøte på Digerhaugparkering. Egne ryddesager, motorsager, grensaks. De som ikke har utstyr hjelper til med rydding. Ta med mat og drikke. Etter dugnaden serverer hytteeierforeningen pølser og brus på Sportskapellet.

23. oktober løyperydding, oppmøtested kommer seinere. Egne ryddesager, motorsager, grensaks. De som ikke har utstyr hjelper til med rydding. Ta med mat og drikke. Etter dugnaden serverer hytteeierforeningen pølser og brus på Sportskapellet.

Aktiviteter

11. september, felles tur, Støveltjern til Ivarsbu

Vi går fra Støveltjern kl. 10:00

Pølser og saft ved Ivarsbu ved SHF

9. oktober, høst aktivitetsdag

  • Ved Sportskapellet

Planlegges neste styremøte.

043/21 Eventuelt

Vi ønsker faste møter med Skrim Hytteservice, Skrimveien A/L og hytteeierforeningen.

Tema vil være felles målsetting for å få til et bedre samarbeid for hytteområdet, samt legger planer for framdrift.

Aktuelle tema

  • Framdrift for Svarttjerndalen
  • Sykkelsti ved Grønli
  • Webcamera på veiene opp til Skrim
    • SHF kan evt. forestå innkjøp og drift i 2 års prøveperiode
    • Kobles opp til www.skriminfo.no
  • Brøyting, enten som sporing eller at de som kjører legger ut melding på Skrimsiden/Facebook, når de starter brøyting
  • Flere endringer/omlegginger og rydding i eksisterende løypetraseer, slik at det blir fremkommelig for løypemaskin.

Neste møte tirsdag 24. august

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *