Referat fra styremøte 25. januar 2022

Tilstede: Svein Borge, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Bent Voldstad, Hans Jørgen Vesterås, Elin Katrine Vestly, ref.

001/22 Godkjenning av referat

Referat fra styremøte, 20.12.2021, godkjent.

002/22 Aktiviteter vinter/vår 2022

Hva får vi til å arrangere i forhold til Corona restriksjoner og styrets kapasitet?

Status nasjonale tiltak, Nasjonale råd og regler – regjeringen.no

Status tiltak i Kongsberg kommune, Generell koronainformasjon – Kongsberg kommune

Kort oppsummert arrangementer:

 • Begrens sosiale sammenkomster og arrangementer du deltar på
 • Det er krav til smittevern, avstand og munnbind
 • Private utendørs arrangementer; maks 50 personer

Avstand og sosial kontakt:

 • 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nærme
 • Alle bør tenke gjennom og redusere antall nærkontakter

Styrets beslutning:

Skrim hytteeierforening avlyser aktiviteter og samlinger innen- og utendørs til de nasjonale og kommunale tiltak tillater/anbefaler slik arrangementer. Vinterferie uke 8 og 9, avventer om det er mulig å arrangere aktivitetsdag.

003/22 Medlemskontingent 2022

Oppdatering av tekst på giro, før den sendes ut. Bent sender ut denne uken, uke 4.

004/22 Status saker vi jobber med

Oppdatert oppgaveliste gjennomgått og justert.

005/22 Status avtale om finansiering av løypemaskin og løypekjøring

Nytt siden styremøte 20.12.2021

Status avtaleforhold

Avtalene om løypekjøring og finansiering av ny løypemaskin er ikke ferdige

Status tilskudd fra Sparebankstiftelsen.

Tilskuddet på kr. 350.000,- SHF ble tildelt faller bort, da forutsetningene for kjøp av løypemaskin er endret.

Maskinen ble bestilt og forhandlet om før innvilgelse av beløpet, tilskuddet faller derfor bort.

Bent har i dialog med Sparebankstiftelsen. Det er avklart at det ikke mulig å endre søknaden til å omfatte midler til drift. Men vi kan søke om omgjøring av tilskudd til innkjøp av snøskuter og utstyr til denne. Det kreves ny søknad. Bent søker på nytt når priser og budsjett er klart.

006/22 Konsekvenser av en snøfattig vinter

Manglende inntekter fra bomveiene.

007/21 Eventuelt

Det kan være mulig å overta en kontainer fra TOT, plassert på Digerhaug.

Plasseres på parkeringsplassen ved Støveltjern? Kan eventuelt kles inn slik at den ser bedre ut.

Reklameskilt i PVC, til å skrus opp på tavler ved parkeringsplassene. Disse er klare, Bent henter.

Samarbeid med VisitSkrim?

 • Invitere oss til møte for å planlegge samkjørte aktiviteter i 2022 – 2023
 • Elin kontakter Ragnhild

Aktivitetsplan 2022/2023

 • Dugnad på oppsett av gapahuk
 • Årsmøte
 • Løyperydding aktuelle traseer
 • Kafe på Sportskapellet
 • Vinter- og høst aktivitetsdag, reservere kapellet lørdag, i uke 40 og uke 8?

Svein avtaler med kapellet. Elin lager utkast til aktivitetsplan til neste møte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *