Innkalling til årsmøte 2021 Skrim Hytteeierforening

Tid: lørdag, 28. mai 2022, kl. 14:00

Sted: Skrim Sportskapell

NB! Vi sitter ute, ta med egen stol. Enkel servering etter årsmøte, ta med eget drikke.

Styret ber om at saker medlemmer ønsker behandlet på årsmøte, sendes på mail til skrimhytteeierforening@gmail.com innen 22.04.2021.

Foreløpig saksliste til årsmøte

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av dirigent og referent
  • Valg av 2 personer til å skrive under protokoll
  • Styrets beretning 2021
  • Årsregnskap for 2021
  • Saker fra styret
  • Innkomne forslag fra medlemmer
  • Valg

Endelig saksliste, saker og vedlegg sendes medlemmer 2 uker før årsmøte.

Vennlig hilsen

Styret i Skrim hytteeierforening

Svein Borge, Bent Voldstad, Tor Bartnes, Oddvar Møller, Elin Katrine Vestly, Hans Jørgen Vesterås

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *