Referat styremøte, 10.11.2020

Tilstede på møte: Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

19/20 Informasjon etter møte med grunneiere
31.08.20, Bent og Svein har hatt møte om løypekjøring med Sigurd Ole Ruud, Sigvart og Henning Pedersen.  
Det er inngått avtale om videre løypekjøring for 1 år til.
Avtalen gjelder for tidsrommet høst 2020 – høst 2021, og er på kr. 636.000,- som går fra bompengekonto. Frivillig innbetaling av løypeavgifter overføres i tillegg.  

Løypemaskinen er flere år gammel og krever mye vedlikehold. Sigvart og Henning Pedersen ønsker å kjøre mer i hyttebyen og ikke lange turer innover. «Krokvannsrunden» er med i planen.
Scooterkjøring kommer i tillegg.  
20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?
Skrim hytteeierforening ønsker flere medlemmer.
Rabattavtaler med ulike firma?

Konklusjon:
Bent jobber med å undersøke muligheter for å inngå samarbeidsavtaler som gir inntekter til firmaer og SHF, samt rabatter til medlemmer.
21/20 www.skriminfo.no 
Status for nettsiden. Det koster 6.-7.000,- ca. i driftskostnader pr. år. Hva vet vi om nettverks-trafikk, hvor mange bruker egentlig nettsiden vår? Det vil kreve mye arbeid og ressurser for promotere nettsiden, i tillegg til Facebook siden.

Konklusjon:
Bent ber om rapport fra Admin. på antall besøk på nettsidene våre og muligheter for å endre Facebook siden til SHF, til en gruppe «Hytteeiere på Skrim»
20/21 Eventuelt
Årsmøte i 2021, corona-situasjonen våren 2021 vet vi lite om.
Vi kommer til å forsøke å avholde dette utendørs på Skrim, hvis det ikke lar seg gjennomføre innendørs.

Årsmøte 2019

Skrim Hytteeierforening, SHF, avholder årsmøte i mai hvert år. I 2020 har Coronasituasjonen gjort at vi ikke har kunnet arrangere årsmøte som planlagt. Styret i SHF har godkjent regnskap og årsberetning, samt vedtatt at alle medlemmer i styret og valgkomite forlenger vervene med 1 år. Vi håper å komme sterkere tilbake neste år.