Informasjon

Skrim Hytteeierforening

SHF er en frivillig interesseorganisasjon for alle hytteeiere på Skrim. Det er nå ca. 700 hytter på Omholtfjell/Skrim.

Bli medlem

SHF ønsker å være et bindeledd mellom hytteeiere og grunneiere/Skrim Hytteservic (SHS). Vi vil at hytteeiere på Skrim skal trives, og jobber kontinuerlig med å tilrettelegge best mulig forhold på Skrim som familieaktiviteter/turer, nye løypetraseer, stier, sykkeltraseer, rasteplasser, badeplasser osv. Det er fortsatt prosjekter på gang og vi er avhengig av at alle bidrar og blir medlem. Det koster så lite og vi kan utrette mye, for sammen har vi hytteeiere enorm kompetanse og påvirkningsmuligheter.

Medlemsskap koster kr 350,- pr år, og du kan melde deg inn ved å sende e-post til skrimhytteeierforening@gmail.com.

Løypekjøring og tilrettlegging

SHF står for drift og organisering av løypekjøring og har et budsjett på ca. kr. 600.000.- pr sesong. Dette går til leie av en moderne 2 spors løypemaskin, som kjører gitte løypetraseer fra Vindoren til Sørmyrseter, avhengig av snøforhold. Løypekjøringen er en utfordrende oppgave for SHF og vi er avhengig av bidrag fra alle for å holde en god standard på løypenettet. Er du fornøyd med løypene? Bidra gjerne med valgfritt beløp til VIPPS nr 51181. Løypegjengen på Skrim gjør en fantastisk jobb og ikke minst innsatsen fra den frivillige scootergjengen fra TOT, som kjører der det ikke er gitt tillatelse for løypemaskin. En viktig samarbeidpartner er Røde Kors som står forsikkerheten for alle som ferdes i området. SHF har et meget godt samarbeide med TOT hvor vi har bidratt med et anselig antall myrbruer og yter driftsmidler til løypekjøring.

Styret i SHF 2019

Svein Borge

Bent Voldstad

Elin Katrine Vestly

Oddvar Møller

Tor Bartnes

Hans Jørgen Vesterås


Kontakt: skrimhytteeierforening@gmail.com eller send oss en melding på Facebook.