Omholtfjell fiskelag

Fiske på Skrim

Takket være Omholtfjell Fiskelag er det fint å fiske i mange av Skrims vann. Fiskekort kan kjøpes i lagets kasser ved Skrimveien og Digerhaugveien.

Priser og informasjon

Fiskekort betales kontant og koster kr 40,- for døgnkort og kr 200,- for sesongkort. Kontaktperson er Bjørn Anton Grøtterud, Passebekkveien 475, 3648 Passebekk. Tlf: 906 29 694

Historie

Omholtfjell fiskelag ble dannet av grunneiere i 1985-86 disponerer og kultiverer 21 vann i området. Årlig settes det ut 4-500 settefisk i vannene som ikke har gytebekk. Det er et formidabelt arbeid som er lagt ned på dugnad av fiskelaget, etter at sur nedbør førte til fisketomme vann tidlig på sekstitallet. I flere år ble det spredd store mengder kalk for å redde fiskevannene på Skrim. Deretter ble det satt ut 30 000 settefisk. Snakk om dugnadsinnsats!