Skrim Hytteservice SA

Skrim Hytteservice (SH) ble etablert i 1999 av eierne av veiene opp til Skrim Omholtfjell. AL Skrimveien er største aksjonær med 47% av andelene.  Selskapet er stiftet for å drifte vedlikehold av veier, samt andre hensiktsmessige tjenester for medlemmene.  

Kun veilag eller veisammenslutninger kan være medlemmer i laget.  Ved stiftelse har følgende medlemmer blitt godkjent:

  • AL Skrimveien    47 %
  • Digerhaugveien    33 %
  • Støleveiene      6 %
  • Grasdalsveien/Veleliveien    14 %

AL Skrimveien er eid av ca. 300 hytteeiere. De øvrige veiene er eid av skogeiere og en del seterrettshavere i området.

Finansiering og oppgaver

Skrim Hytteservice er finansiert gjennom en obligatorisk årsavgift fra hytteeiere og bomavgifter fra besøkende. 

Vintervedlikehold av veier er en viktig del av oppgaven. Skrim Hytteservice har kun ansvaret for hovedveiene opp til Skrim S Omholtfjell og Skrim N Støle. Ansvaret opphører stort sett der man møter en ny bom (åpnes med mobiltelefon eller nøkkel). Innenfor bommene er grunneier ansvarlig.

Nedenfor gis det en oversikt over hvem som utfører brøyting og grusing på Skrim, uavhengig av hvem som har ansvaret. Ta kontakt direkte med entreprenørene, dersom du lurer på når det brøytes og strøs.

  • Skrimveien, P-plass Skrim S, Veleliveien, Grasdalsveien, Hagaåsen, Bjørklundveien og Fantenveien brøytes av Sigvart R Pedersen m fl (911 48 877)
  • Seterliveien og Orremyrveien brøytes av Bjørn Anton Grøtterud (906 29694)
  • Damveien, Nordveien og Fjellveiene brøytes av Jan Ivar Lindem (907 66 661)
  • Veien til Seterknatten og Middagslia øst for Digerhaugveien brøytes av Anders Jarnes (913 00 714).
  • Digerhaugveien og Støleveien Nord (vei til Ivarsbu) brøytes av Ivar Arneberg (975 94 179)

Henvendelse til Sigurd Ole Ruud (sigurd.ole.ruud@gmail.com)