Skrim Sportskapell

På Skrim Sportskapell er det gudstjenester både høst og vinter. Gudstjenestene arrangeres av forskjellige lag og menigheter, men er åpne for alle. Skrim Sportskapell har en egen Facebook-side der de annonserer når det er gudstjenester.

Overnattingsmuligheter

Skrim Sportskapell har ca. 30 overnattingsplasser og et bra utstyrt kjøkken med vann og strøm. De som leier kapellet i helger med gudstjenester, har ansvar for gudstjenesten og påfølgende kirkekaffe. Kapellet  er også åpent for leie i ukedagene. Dersom du ønsker å leie Skrim Sportskapell, finner du søknadsskjema her.