Skrim vann og avløpsselskap AS

Skrim Vann og Avløpsselskap (SVA) ble etablert i 2007, som ledd i å utvikle hytteområdet på Skrim. SVA er organisert som et aksjeselskap og eies av grunneiere og hytteeiere i fellesskap.

Formålet med selskapet er utvikling, utbygging og drift av anlegg som tilbyr avløpsløsninger til hytteområdet. Anlegget består av et renseanlegg med tilhørende ledningsnett for avløpsvann.

Tilknytning til avløpsnett?

Hytteeiere som ønsker tilknytning til avløpsnettet kan ta kontakt med grunneier eller med SVA v/ styreleder Sigurd Ole Ruud (sigurd.ole.ruud@gmail.com). 

Vakttelefon ved problemer

Det er to vakttelefoner hytteeiere kan benytte:

  • Ved problemer knyttet til pumpestasjon, ring  ØPD sin vakttelefon, tlf 35 96 72 20.  Normalt vil ØPD fakturere hytteeier for et slikt besøk.
  • Dersom pumpestasjonen virker som den skal, men ikke tømmer seg, så skal man ringe SVA sin vakttelefon, tlf 94 16 01 15. Merk at dette telefonnummeret viderekobles til medlemmene av vaktlaget. Det betyr at det ikke lar seg gjøre å sende meldinger til dette nummeret.  Det er kun mulig å få svar dersom man ringer. SVA vil fakturere hytteeiere for utrykning som viser seg å være knyttet til feil på pumpestasjon eller privat stikkledning

Henvendelse til styret i SVA v/Sigurd Ole Ruud (sigurd.ole.ruud@gmail.com)