Skrimveien SA

Skrimveien SA er et veilag som ble etablert som et andelslag i 1958 for å bygge, vedlikeholde og drifte en vei fra Surliveien opp til Omholt parkeringsplass.

Skrimveien er hovedinnfartsåren til fjell- og turområdet Skrim og til Skrim-Sauheradsfjella naturreservat. Veilagets formål er å drifte Skrimveien direkte eller indirekte til det beste for medlemmene og de som bruker veien

Medlemmer er de interessenter som har godtatt bestemmelsene i vedtektene og betalt det til enhver tid gjeldende andelsinnskudd.  Medlemskap følger den eiendom som medlemmet er eier eller fester av ved innmeldelsen.

 

Kontaktperson: Styrets leder, Vidar Rui

Telefon: 91376649

Epost: vir@dantherm.com