Tønsberg og Omegn Turistforening på Skrim

«I 1938 inngikk foreningen en leieavtale med eieren av Nordseter. Seteren ligger SØ for dagens bom opp til Omholt parkerings. I 1958 fikk foreningen sammen med noen private hytteeiere bygget veien fra Surliveien opp til det første platået vestover. Foreningens andel var 10.000,- kr. Med støtte fra kommunene Sem, Tønsberg, Nøtterøy, Horten og Kongsberg med 1000,- hver ble det ryddet og merket 6 mil med stier og løyper mellom Omholt parkering og Raje. Sverre Syvertsen var primus motor i dette arbeidet. Til skisesongen 1965 var løypenettet ferdig sammen med et løypekart i 3 farger. Skrimløpet, familieløp uten tidtaking, ble arrangert første gang i 1963. Foreningen leiet fram til 1970 Sørmyrseter og bygget i 1967 sin egen hytte Darrebu syd for Omholtseter.» Overstående er sakset fra forenings 70 års skrift. «Turisme gjennom 70 år» med Tore Asplin som redaktør.

ToT-hytter på Skrim

Darrebu er i dag pusset opp med nytt kjøkken, ny ovn. Hytta har strøm og det er boret etter vann rett utenfor hytteveggen. Hytta er ubetjent med standard DNT-lås. Foreningen leier og drifter Styggemannshytta og Taraldsbu av Treschow-Fritzøe. Styggemannshytta kan leies via foreningens sekretariat. Foreningen prøver å holde Styggemannshytta med ved og merker over fjellet ned til Urskleiv. Taraldsbu er hvile- og varmekvarter kun for foreningens løypemannskaper. Transportløypa fra Furua til Taraldstjern er en populær snarvei for mange.

27 km sommerstier – 33 km vinterløyper

Foreningen står for kvisting og merking av sommerstier og vinterløyper samt preparering av løypene om vinteren. Tidvis har vi mye rydding av trær som faller over løypene når vi får tung snø. Vi har lov å ta ved til hyttene våre, men siden skogen er vernet skal nedfallet helts ligge. Vi har ansvaret for 27km stier og 33km vinterpreparerte løyper. Vinterløypene merkes i stor grad med bambus som settes ut tidlig på vinteren og tas ned etter påske. Vi samarbeider godt med grunneierne, Skrim hytteservice og Skrim hytteeierforening.

Vi har scootere som er tydelig merket Den norske turistforening og løypemannskapene har dresser med samme merke og tillegg merket Løypekjører. All vår kjøring er godkjent av vernemyndighetene.

Vern av naturen

Vi har vært med i komitearbeid i forbindelse med verning av Skrim. Og har i den anledning ivret etter å få satt i gang arbeid med å skåne myrene for skade ved den stadig økende trafikken om sommeren grunnet økt fiske og økt hyttebygging. I samarbeid med Statens naturoppsyn, Buskerud fylkeskommune og Kongsberg kommune har foreningen stått for til sammen over 1000 såkalte myrbruer for å kanalisere trafikken og for å lette passasjen av våte partier. Løypemannskapene har kjørt bruene ut på skareføret, de har med hjelp fra grunneiere, hytteeiere og foreningens medlemmer plassert disse ut om sommeren. Materiale og arbeidet er delvis finansiert og utført av foreningen, delvis av hytteierforeningen, og de siste årene også med tilskudd av tippemidler. I 2017 hadde løypemannskapene bokført 800 dugnadstimer, reise og hviletid ikke medregnet.

 

Teie 14.02.2018

Christian Foyn

Tønsberg og Omegn Turistforening

Løypesjef